Odluka o zapošljavanju vozača

Odluku o zapošljavanju vozača preuzmite na sljedećem linku.

Odluka o prijemu pralje-glačare

Odluku o prijemu pralje-glačare preuzmite ovdje.

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje preuzmite na sljedećem linku.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja preuzmite ovdje.

Natječaj za radno mjesto vozač-ložač

Natječaj za radno mjesto vozača-ložača možete preuzeti na sljedećem linku.