Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik preuzmite na sljedećoj poveznici:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluku preuzmite na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave preuzmite na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda preuzmite na sljedećoj poveznici:

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu

Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu preuzmite na sljedećim poveznicama: