Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 • Asistent u organiziranom stanovanju
 • Viši asistent u organiziranom stanovanju
 • Radni instruktor za aktivnosti pratećih programa
 • Glazbeni terapeut

Ovdje možete preuzeti detaljan tekst natječaja.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 • Asistent u organiziranom stanovanju
 • Viši asistent u organiziranom stanovanju
 • Radni instruktor za aktivnosti pratećih programa
 • Glazbeni terapeut

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17, 128/18, 47/18 i 123/19),), Dom za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

 1. Pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme.
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje
 2. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjižice), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Pozivaju se kandidati da uz prijavu prilože i dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti na adresu Doma za odrasle osobe Turnić u roku od 10 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Ravnateljica:
Martina Baiocco

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

1. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
2 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
3. Radni instruktor, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme.

Preuzmite detaljan tekst natječaja i prijavite se na adresu Doma najkasnije 10 dana od objave u Narodnim Novinama.

Natječaj za radno mjesto

Raspisujemo javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto višeg asistenta

Ukoliko srednjoškolsko obrazovanje i jednu godinu radnog staža u struci te volite rad s ljudima idealan ste kandidat za mjesto Višeg asistenta u organiziranom stanovanju. Ostale uvjete i pogodnosti pronađite u službenom tekstu natječaja.

Natječaj za radna mjesta

Dom za odrasle osobe Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Asistent u organiziranom stanovanju: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme

2. Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Detalje natječaja preuzmite ovdje.

Javni natječaj za zasnivanje radnog mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

1.Asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

2.Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

3 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staža u struci

4.Rehabilitator:  1 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staža u struci, samostalna upotreba računala

5.Likovni terapeut:1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme -pola radnog vremena
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti ili završeno srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti, jedna godina radnog staža u struci

6.Glazbeni terapeut:1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme -pola radnog vremena.
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci

7.Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje

8. Kućni majstor/vozač/kotlovničar: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja, položen vozački ispit B kategorije

Ukoliko ste zainteresirani za neko od otvorenih radnih mjesta preuzmite kompletan tekst natječaja te nam se javite.