Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2021. – 2023. s izmjenama od 29. 12. 2020.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2021. – 2023. s izmjenama od 29. 12. 2020. preuzmite ovdje.

Nabava građevinskih radova – prethodno savjetovanje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet “Kruh i krušna peciva” preuzmite ovdje.

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda

Zbog omaške u pisanju poziva isti ispravljamo.

Ispravak preuzmite na sljedećem linku.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambeni artikli preuzmite ovdje.

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave kruh i krušna peciva preuzmite ovdje.

Odluka o poništenju nabave

Odluku o poništenju nabave za kruh i krušna peciva preuzmite ovdje.