Interni akti!

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Na sljedećoj poveznici preuzmite Pravilnik o prijamu i otpustu…

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave preuzmite na…

Odluka o promjeni djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti preuzmite na sljedećoj poveznici: …

Statut Doma za odrasle osobe Turnić

Statut Doma za odrasle osobe Turnić preuzmite na sljedećoj…

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija…

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu

Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu…

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka preuzmite…

Pravilnik o zaštiti na radu

Novu verziju Pravilnika o zaštiti na radu preuzmite na sljedećoj…

Pravilnik o osobnoj zaštitnoj opremi

Na sljedećoj poveznici preuzmite: Pravilnik o osobnoj zaštitnoj…