Interni akti!

Odluka o rasporedu radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić

Odluku o rasporedu radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić…

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Turnić…

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju…

Procedura naplate prihoda

Preoceduru naplate prihoda u Domu za odrasle osobe Turnić preuzmite…

Izmjene i dopune statuta

Izmjene i dopune statuta Doma za odrasle osobe Turnić preuzmite…

Poslovnik o radu Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija

Poslovnik o radu Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija…

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija

Odluku o imenovanju članova Povjerenstva preuzmite ovdje.

Odluka o rasporedu radnog vremena

Odluku o rasporedu radnog vremena Doma Turnić preuzmite ovd…