Naša povijest!

Dom za  odrasle osobe Turnić ustanova je  pod ingerencijom Ministarstva socijalne politike i mladih.
Zgrada Doma izgrađena je sredstvima Mađarske kraljevske vlade koja je 26. studenog 1912.g. na
temelj u važećih građevinskih propisa od Poglavarstva grada Rijeke tražila dozvolu za izgradnju dviju zgrada na Turniću:
a) zgrada za državni dječji vrtić
b) zgrada za državnu Mađarsku osnovnu školu.

Projektant zgrade je bio Tehnički odjel Kraljevskog ministarstva kulture i obrazovanja, a radovi su povjereni ing. Karlu Canighi.
U ožujku 1914.g. počeo je rad dječjeg vrtića i osnovne škole. U travnju 1926.g. zgrada je postala crkveno vlasništvo i služila je u bogoštovne i prosvjetne svrhe sve do 1959.g. kada je nacionalizirana i upisana kao državno vlasništvo općine Rijeka.

Zgrada je poprimila današnji oblik 1978.g. kada je nadograđen 3. kat i vešarnica. U travnju 1998.g. pokrenut je pri Županijskom sudu u Rijeci spor za povrat crkvene imovine koji još traje. Do 01. prosinca 1999.g. Dom “Turnić” je djelovao kao podružnica Centra za društvenu brigu o starijim osobama na Kantridi, a potom je rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, a na temelju odluke nadležnog ministarstva postao samostalna ustanova zavodskog tipa. U proljeće 2000.g. domu “Turnić” pripojena je i podružnica “Radočaj” – Brod na Kupi.