Javna nabava!

Poziv za dostavu ponuda

Raspisujemo poziv za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih artikala Poziv…

Poziv za dostavu ponuda za svježe meso

Dom Turnić raspisuje poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne…

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave grafička…

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj…

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet nabave…

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Edukaciju pripreme…

Poziv za dostavu ponuda

Objavljujemo poziv za dostavu ponuda za tisak knjige. Detaljne…

Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponude za edukaciju pripreme…

Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (120/2016) i…