Javna nabava!

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog…

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Odluku o pokretanju postupka javne nabave: Izvođenje radova…

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21…

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora

Dokumentaciju za Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne…

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN-31/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave "Ugradnja…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EBN-25/21

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet jednostavne…

Radovi, rušenje i demontaža postojećeg objekta

Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave: "Radovi, rušenje…