Poziv za dostavu ponuda: Koordinator zaštite na radu na sanaciji ravnog krova

Na sljedećoj poveznici preuzmite Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Poziv za dostavu ponuda Koordinator zaštite na radu na sanaciji ravnog krova.

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave: Prehrambeni proizvodi

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave – Prehrambeni proizvodi kao i prateći tender preuzmite na sljedećim poveznicama:

Odluka o odabiru ponude “Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova”

Odluku o odabiru ponude “Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova” preuzmite na poveznici:

Odluka o odabiru Izvođenje radova na sanaciji sanaciji ravnog krova

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovne terase

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovne terase kao i troškovnik preuzmite na sljedećim poveznicama:

Poziv za dostavu ponuda – Sanacija sanitarnih čvorova

Poziv za dostavu ponuda – Sanacija sanitarnih čvorova i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim poveznicama:

Odluka o odabiru ponuditelja za Strojeve i opremu za praonicu rublja

Ovdje preuzmite Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave nabave Strojevi i oprema za praonicu rublja.

Poziv za dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave: Strojevi i oprema za praonicu rublja

Poziv za dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave: Strojevi i oprema za praonicu rublja preuzmite ovdje.