Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet nabave Grafička priprema i tisak knjige preuzmite ovdje.