Projekt Zajedno

Dom Turnić je nositelj projekta „Zajedno“, financiranog 100% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (referentna oznaka: KK.08.1.3.01.), a u iznosu od 8.951.240,50 kuna. EU okvir je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. Svrha Poziva: podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

 • Razdoblje provedbe je od 2018. do 2021. godine. 
 • Kontakt osoba je Ljiljana Kordić, 095 87 81 436. 
 • Projekt adresira izazove provođenja procesa deinstitucionalizacije podizanjem kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u zajednici, za osobe s mentalnim teškoćama. 
 • Cilj je razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine. 
 • Planirani rezultati projekta su:
  • smanjen broj osoba koje koriste uslugu smještaja za 52,38%, 
  • adaptirano, rekonstruirano i opremljeno 80 jedinica te
  • na području 5 županija organizirana promocija jednakosti u zapošljavanju ciljne skupine.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma Turnić.