Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja pandemije COVID-19

Na temelju članka 37. Statuta , Ur.br.470/15 od 02.04.2015.,godine i točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-1 0 organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Doma za odrasle osobe Turnić, donosi

ODLUKU

O organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Turnić za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija rada u Domu za odrasle osobe Turnić za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

II.

Za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Domu za odrasle osobe Turnić obavljat će se svi poslovi utvrđeni zakonom, uredbom, pravilnikom, a koji osiguravaju kontinuiran rad i obavljanje svih neophodnih poslova.

III.

Rad Doma za odrasle osobe Turnić organizirat će u timovima A, B i C, te poslovi socijalnog rada koji će se odvijati od kuće te po potrebi na terenu, kako bi se moglo osigurati kontinuirano obavljanje poslova.
Popis osoblja iz skupine A i skupine B je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke, a po potrebi će se ažurirati, ovisno o okolnostima i prijedlozima ravnatelja/odgovorne osobe.

IV.

Skupine osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, počevši od 23. ožujka 2020. godine.
Zadužuju se voditelji odjela za organiziranje rada i pravovremeno obavljanje poslova .
Radnici koji neće obavljati posao na radnom mjestu, obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na službenom odnosno osobnom računalu za koje su dali suglasnost.
Prije upućivanja radnika na rad od kuće, nadređena osoba dodijelit će im u rad urudžbirane predmete te ostale upite i zahtjeve koje su dužni obraditi za vrijeme rada kod kuće.
Ako ne postoje tehničke mogućnosti za rad na računalu od kuće, radnik je u obvezi izraditi nacrt prijedloga akta u čitljivom rukopisu.
U slučaju žurnosti, pripremljeni prijedlog akta poslat će osoblju skupine koja obavlja posao na radnom mjestu radi pripreme za potpis, a u ostalim slučajevima prepisati će prijedlog akta po povratku na rad.
Sastavni dio ove Odluke čine obrazac potvrde o zaduženju i iznošenju predmeta iz službenih prostorija Doma za odrasle osobe Turnić, uz dužnost čuvanja profesionalne tajne svega što se sama o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Vl.

U slučaju uvođenja mjere ograničavanja kretanja, radniku će se izdati potvrda kojom se omogućava dolazak i odlazak s posla.

VII.

Za provedbu ove Odluke zaduženi su koordinatori za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od korona virusa COVID-19 .

VIII.

Za vrijeme trajanja epidemije, organizira se rad sa strankama sukladno Uputama Ministarstva upućenih elektroničkom poštom 13. i 16. ožujka 2020. godine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Privitak: Službeni tekst odluke

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 19. ožujka 2020.

odluku o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. O organzaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić pročitajte u službenom tekstu objave.

Odluka o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama

Temeljem članka 37. statuta Doma za odrasle osobe Turnić

Ravnateljica Doma donosi odluku o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za odrasle osobe Turnić. Detaljnije u službenom tekstu objave.