Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa, te troškovnik preuzmite na sljedećim linkovima:

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Odluku o pokretanju postupka javne nabave: Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa preuzmite ovdje.

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21 kao i obrazloženje preuzmite na sljedećim linkovima: