Odluka o rasporedu radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić

Odluku o rasporedu radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić od studenog 2022. preuzmite na sljedećoj poveznici: