Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Djelomično se poništava javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavljen 15. srpnja 2022. Službeno priopćenje poništenja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Dom Turnić raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

  1. Asistent u organiziranom stanovanju
  2. Viši asistent u organiziranom stanovanju
  3. Zastupnik
  4. Glazbeni terapeut
  5. Likovni terapeut
  6. Rehabilitator
  7. Socijalni radnik
  8. Stručnjak zaštite na radu
  9. Psiholog
  10. Radni instruktor za aktivnosti pratećih programa

Detaljne uvjete iz natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova preuzmite na sljedećoj poveznici: