Još jedno priznanje timu Doma Turnić

Još jedno priznanje timu Doma Turnić ono je Ministarstva pravosuđa za suradnju sa probacijskom službom koje smo jučer primili iz ruku pomoćnice ministra za zatvorski sustav i probaciju gđe Jane Špero.

Lijepo je bilo čuti da suradnja naše kuće sa pravosudnim sustavom traje od 2006. godine. Uvjereni da svatko zaslužuje dobiti drugu priliku, u osuđenicima smo stekli brojne prijatelje s kojima smo nastavili surađivati kroz volonterski angažman i dugo nakon odsluženja kazne.

Maškare u Domu Turnić

Još jednom, korisnici usluga smještaja, boravka i organiziranog stanovanja zajedno s rodbinom, prijateljima i radnicima proslavili su maškare uz pjesmu, ples i druženje.
Cijeli je događaj vodila nezaobilazna Lola kao “mačak u vreći”, a stara prijateljica Doma Karmelino klaunica sa mladom pomagačicom dodatno je uveselila ovaj događaj.
Hvala našem volonteru Željku Maletiću na profesionalnim fotografijama.
Vidimo se dogodine u još većem broju!