Pravo na pristup informacijama!

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluku o imenovanju službenika za informiranje preuzmite na…

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023

Na sljedećoj poveznici preuzmite Godišnje izvješće o provedbi…

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama preuzmite…

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluku o ustrojavanjau kataloga informacija preuzmite ovdje.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluku o imenovanju službenika za informiranje preuzmite ov…

Katalog informacija

Katalog informacija preuzmite na sljedećem linku.