Poziva na dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava računalne opreme i televizora

Potrebnu dokumentaciju za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave: Nabava računalne opreme i televizora preuzmite na sljedećim poveznicama:

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Asistent u organiziranom stanovanju
  2. Zastupnik
  3. Glazbeni terapeut
  4. Likovni terapeut
  5. Rehabilitator
  6. Socijalni radnik
  7. Psiholog

Tekst natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Na sljedećoj poveznici preuzmite: