Planovi i izvješća!

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku…

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema pravilniku o financijskom izvještavanju  u proračunskom…

Kvartalni izvještaj

Bilješke uz kvartalni izvještaj preuzmite ovdje. Obračun za…

Izvješće o radu 2017.

Izvješće o radu Doma u 2017. godini preuzmite na sljedećem…

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Završni račun za 2017.

Završni račun za 2017. preuzmite ovdje.

Plan i program rada za 2018.

Plan i program rada za 2018. možete preuzeti ovdje.

Plan i program rada za 2017.

Plan i program rada Doma za 2017. godinu preuzmite na sljedećem…

Plan i program rada za 2016.

Plan i program rada Doma u 2016. preuzmite ovdje.