Usluga organiziranog stanovanja!

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

U jednoj stambenoj jedinici može stanovati najviše osam korisnika.

Dom Turnić pruža uslugu organiziranog stanovanja na 7 lokacija na području Rijeke i Gorskog kotara i to:

  • Brod na Kupi, A.Starčevića 2
  • Delnice, S.S.Kranjčevića 1/a
  • Delnice, S.S. Kranjčevića 1/b
  • Mrkopalj, Jezero 7
  • Rijeka, J.Grabovšeka 6
  • Rijeka, Giuseppea Carabina 5
  • Rijeka, Šetalište Joakima Rakovca 17

Trenutno ovu uslugu u sklopu Doma za odrasle osobe Turnić koristi 26 korisnika.

U svakoj zajednici organiziranog stanovanja pruža se razina i vrste potrebne podrške koja odgovara individualnim potrebama svakog korisnika. Korištenjem ove usluge, korisnici koji su većinom bili dugi niz godina smješteni u instituciju postigli su visok stupanj oporavka te se može reći da su funkcionalni na vrlo visokom stupnju.