Usluga organiziranog stanovanja!

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Dom Turnić pruža uslugu organiziranog stanovanja na 8 lokacija na području Rijeke, Matulja i Gorskog kotara.

U svakoj zajednici organiziranog stanovanja pruža se razina i vrste potrebne podrške koja odgovara individualnim potrebama svakog korisnika. Korištenjem ove usluge, korisnici koji su većinom bili dugi niz godina smješteni u instituciju postigli su visok stupanj oporavka te se može reći da su funkcionalni na vrlo visokom stupnju.