Zašto odabrati Dom Turnić

USTROJBENE JEDINICE DOMA TURNIĆ

 1. Odjel za brigu o zdravlju i njegu korisnika,
 2. Odjel prehrane i pomoćno-tehničkih poslova,
 3. Odjel organiziranog stanovanja.
 • Poslovi pod neposrednim su rukovođenjem ravnatelja: usluga boravka, poslovi socijalnog rada i radne terapije te računovodstveno-financijski i administrativni poslovi.

PRIJAM U DOM TURNIĆ

KADA ODABRATI DOM TURNIĆ?

Usluge Doma Turnić namijenjene su osobama s teškoćama mentalnog zdravlja kojima nije potrebno bolničko liječenje.

PRIJAM U DOM

Priznavanje usluga koje pruža dom za odrasle osobe Turnić odvija se posredstvom centra za socijalnu skrb nadležnog prema prebivalištu potencijalnog korisnika.

Centar za socijalnu skrb vrši stručnu obradu te upućuje zahtjev sa dokumentacijom potencijalnog korisnika u dom Turnić. O prijamu korisnika odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika u sastavu: socijalni radnik, voditelj odjela za brigu o zdravlju i njegu korisnika i socijalni radnik centra za socijalnu skrb.

Naše vrline

 • Individualni pristup

  Sve aktivnosti vođene su individualnim pristupom korisnicima kako bi se usluge maksimalno prilagodile njihovim potrebama i željama. U postupak individualnog planiranja odnosno kreiranja osobnog plana korisnika uz samog korisnika uključuje se i stručni tim, obitelj, prijatelji, predstavnici nadležnog centra za socijalnu skrb i druge važne osobe za korisnika.

 • Inovativnost

  Eventualne poteškoće u radu nadomještamo inovativnim pristupom i primjenom novih i poboljšanih ideja, stručnih postupaka i procesa koje donose kvalitetu i prepoznatljivost u lokalnoj zajednici.

 • Povezanost

  Povezanost sa svim dionicima s područja mentalnog zdravlja, posebno u lokalnoj zajednici, daje našem radu širinu te naše usluge čini dostupnima stanovništvu u potrebi. Povezanost, posebno s dionicima koji predstavljaju sustav zdravstva i civilni sektor čini naše usluge za korisnike kvalitetnijima.

 • Cjelodnevna dostupnost

  Cjelodnevna prisutnost medicinskog osoblja pruža mogućnost brzog odgovaranja na zdravstvene i druge potrebe korisnika i pravovremeno reagiranje u situacijama potrebe.

 • Moderne usluge i aktivnosti

  Dom provodi moderne usluge i aktivnosti s područja mentalnog zdravlja razvijanjem inovativnih metoda zaštite mentalnog zdravlja kroz proces deinstitucionalizacije i razvijanje mreže usluga u zajednici.

Zamolba za priznavanje usluge

2 + 6 = ?