Zašto odabrati Dom Turnić

USTROJBENE JEDINICE DOMA TURNIĆ

 1. Odjel za pružanje usluge smještaja, psihosocijalne podrške i ostalih socijalnih usluga u zajednici,
 2. Odjel organiziranog stanovanja,
 3. Odjel za brigu o zdravlju i njegu korisnika,
 4. Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno-tehničkih poslova.
 • Poslovi pod neposrednim su rukovođenjem ravnatelja: usluga boravka, poslovi socijalnog rada i radne terapije te računovodstveno-financijski i administrativni poslovi.

PRIJAM U DOM TURNIĆ

KADA ODABRATI DOM TURNIĆ?

Usluge Doma Turnić namijenjene su osobama s teškoćama mentalnog zdravlja kojima nije potrebno bolničko liječenje.

PRIJAM U DOM

Priznavanje usluga koje pruža Dom za odrasle osobe Turnić odvija se posredstvom područnog ureda Zavoda za socijalni rad nadležnog prema mjestu prebivališta potencijalnog korisnika.

Zavod vrši stručnu obradu te upućuje zahtjev sa dokumentacijom potencijalnog korisnika u dom Turnić. O prijamu korisnika odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika.

Naše vrline

 • Individualni pristup

  Sve aktivnosti vođene su individualnim pristupom korisnicima kako bi se usluge maksimalno prilagodile njihovim potrebama i željama. U postupak individualnog planiranja odnosno kreiranja osobnog plana korisnika uz samog korisnika uključuje se i stručni tim, obitelj, prijatelji, predstavnici nadležnog centra za socijalnu skrb i druge važne osobe za korisnika.

 • Inovativnost

  Eventualne poteškoće u radu nadomještamo inovativnim pristupom i primjenom novih i poboljšanih ideja, stručnih postupaka i procesa koje donose kvalitetu i prepoznatljivost u lokalnoj zajednici.

 • Povezanost

  Povezanost sa svim dionicima s područja mentalnog zdravlja, posebno u lokalnoj zajednici, daje našem radu širinu te naše usluge čini dostupnima stanovništvu u potrebi. Povezanost, posebno s dionicima koji predstavljaju sustav zdravstva i civilni sektor čini naše usluge za korisnike kvalitetnijima.

 • Cjelodnevna dostupnost

  Cjelodnevna prisutnost medicinskog osoblja pruža mogućnost brzog odgovaranja na zdravstvene i druge potrebe korisnika i pravovremeno reagiranje u situacijama potrebe.

 • Moderne usluge i aktivnosti

  Dom provodi moderne usluge i aktivnosti s područja mentalnog zdravlja razvijanjem inovativnih metoda zaštite mentalnog zdravlja kroz proces deinstitucionalizacije i razvijanje mreže usluga u zajednici.

Zamolba za priznavanje usluge

3 + 1 = ?