Usluga boravka!

Usluga boravka pruža se osobi s mentalnim teškoćama koja nema potrebe za dugotrajnim smještajem u ustanovi, ali joj je potrebna pomoć oko socijalizacije, učenja vještina svakodnevnog života, brige o zdravlju i drugog, primjenom individualiziranog pristupa podrške.

Dom Turnić pruža uslugu boravka na adresi Josipa Završnika 2/1, Rijeka za 15 odraslih osoba s mentalnim teškoćama. Pružanje ove socijalne usluge financiraju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i mladih te Grad Rijeka. Dnevni boravak Doma Turnić radi od ponedjeljka do petka od 7.00 do 16.00 sati.

Socijalna usluga boravka može se pružati kao cjelodnevni ili poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno.

Uslugom boravka osigurava se zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Usluga se priznaje posredstvom područnog ureda Zavoda za socijalni rad nadležnog prema mjestu prebivališta potencijalnog korisnika.