Usluga boravka!

Usluga boravka pruža se osobi s mentalnim teškoćama koja nema potrebe za dugotrajnim smještajem u ustanovi, ali joj je potrebna pomoć oko socijalizacije, učenja vještina svakodnevnog života, brige o zdravlju i drugog, primjenom individualiziranog pristupa podrške.

Dom Turnić pruža uslugu boravka na adresi Josipa Završnika 2/1, Rijeka za 15 odraslih osoba s mentalnim teškoćama. Pružanje ove socijalne usluge financiraju Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Dnevni boravak Doma Turnić radi od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati.

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno.

Uslugom boravka osigurava se zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.