Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  • Psiholog
  • Zastupnik
  • Asistent u organiziranom stanovanju
  • Viši asistent u organiziranom stanovanju
  • Stručnjak zaštite na radu
  • Administrativni referent

Tekst natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Financijski izvještaj i bilješku o izvještaju preuzmite na sljedećim poveznicama:

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik preuzmite na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe Turnić

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe Turnić preuzmite na sljedećoj poveznici:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluku preuzmite na sljedećoj poveznici:

Informacija o trošenju sredstava za 03. mjesec 2024.

Informaciju o trošenju sredstava za ožujak 2024. preuzmite na sljedećoj poveznici: