Odluka o poništenju natječaja

Poništavaju se natječaji za nabavu prehrambenih artikala

Poništenje se odnosi na artikle iz grupe V. i grupe X. o čemu možete više pročitati u službenom tekstu poništenja.

Obavijesti o odabiru najboljih ponuđača

Obavijesti o odabranim ponuditeljima predmeta jednostavne nabave – prehrambenih artikala preuzmite sa sljedećeg popisa:

Jednostavna nabava – prehrambeni artikli

Pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje ponude

Predmet nabave su prehrambeni artikli. Upute ponuditeljima, obrazac ponudbenog lista, obrasce izjava i troškovnik pročitajte u pozivu za dostavu ponuda.