Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli kao i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluku o poništenju postupka javne nabave za grupe V., VI. i VII. jednostavne nabave prehrambenih proizvoda preuzmite na linku:

ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA V., VI., VII.