Informacija o trošenju sredstava za 03. mjesec 2024.

Informaciju o trošenju sredstava za ožujak 2024. preuzmite na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za radna mjesta

Objavljujemo javni natječaj za sljedeća radna mjesta:

  • Psiholog – stručni radnik u sustavu socijalne zaštite
  • Zastupnik – stručni radnik u sustavu socijalne zaštite
  • Asistent u organiziranom stanovanju – njegovatelj
  • Viši asistent u organiziranom stanovanju – asistent u organiziranom stanovanju i odgoju
  • Kućni majstor/vozač/kotlovničar – vozač sanitetskog prijevoza
  • Pralja/čistačica – pomoćni radnik bez kvalifikacije u sustavu s posebnim uvjetima rada

Detaljan tekst i uvjete natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 2023. godinu

Izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 2023. godinu i evidenciju primljenih donacija preuzmite na sljedećim poveznicama:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave preuzmite na sljedećoj poveznici:

Informacija o trošenju sredstava u periodu od 1. 1. do 31. 1. 2024.

Informaciju o trošenju sredstava u periodu od 1. 1. do 31. 1. 2024. preuzmite na sljedećoj poveznici:

Nabava kreveta, madraca i noćnih ormarića

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave: “Nabava kreveta, madraca i noćnih ormarića”, kao i prateći troškovnik preuzmite na sljedećim poveznicama: