Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda usluga nabave specijalizirane radijske opreme

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda usluga nabave specijalizirane radijske opreme preuzmite na poveznici:

Odluka o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme

Odluku o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda usluga fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme preuzmite na sljedećim poveznicama:

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan Doma za odrasle osobe Turnić, kao i obrazloženje preuzmite na sljedećim poveznicama

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: “Nabava fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme”, kao i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim poveznicama:

Odluka o odabiru nabava računalne opreme i televizora

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i zapisnik preuzmite na sljedećim poveznicama:

Poziva na dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava računalne opreme i televizora

Potrebnu dokumentaciju za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave: Nabava računalne opreme i televizora preuzmite na sljedećim poveznicama:

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Asistent u organiziranom stanovanju
  2. Zastupnik
  3. Glazbeni terapeut
  4. Likovni terapeut
  5. Rehabilitator
  6. Socijalni radnik
  7. Psiholog

Tekst natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Na sljedećoj poveznici preuzmite: