Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima

Od dana 10. 09. 2019. na snazi je novi pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima

Pravilnikom se uređuje način nabave zaštitnih sredstava i distribucije djelatnicima kao i zaduživanje i razduživanje, skladištenje, čuvanje i održavanje te brojni drugi uvjeti o kojima više možete pročitati u službenom tekstu pravilnika.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Dom za odrasle osobe Turnić, kao javni naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa, u smislu odredbi članka 75. do 80. Zakona o javnoj nabavi.

Službeni tekst Obavijesti o nepostojanju sukoba interesa možete preuzeti na sljedećem linku.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

1. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
2 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
3. Radni instruktor, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme.

Preuzmite detaljan tekst natječaja i prijavite se na adresu Doma najkasnije 10 dana od objave u Narodnim Novinama.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Edukaciju pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalasiranih obroka.

Pregledom i ocjenom pristiglih ponuda a sukladno kriterijima za odabir utvrđeno je da se svojom ponudom ističe ponuđač B612 d.o.o.. Detalje odabira pogledajte u službenom priopćenju.

Poziv za dostavu ponuda

Objavljujemo poziv za dostavu ponuda za tisak knjige.

Detaljne informacije o ponudi za tisak knjige kao i potrebne obrasce i troškovnik možete preuzeti ovdje.

Natječaj za radna mjesta

Dom za odrasle osobe Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Asistent u organiziranom stanovanju: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme

2. Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Detalje natječaja preuzmite ovdje.

Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponude za edukaciju pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalansiranih obroka.

Predmet nabave je edukacija pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalansiranih obroka koja se provodi u sklopu projekta “Prilika” a koji je u skladu s tehničkim opisom u pozivu za dostavu ponuda. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudiski potencijali 2014.-2020. Detaljnije o projektu kao i detaljima natječaja pročitajte u pozivu za dostavu ponuda u pdf formatu.

Prva izmjena plana nabave za 2019. godinu

Dom za odrasle osobe Turnić objavljuje novi plan nabave

Novi, izmjenjeni plan nabave za 2019. godinu dostupan je za preuzimanje u pdf formatu.

Projekt Zajedno

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – 2014.–2020.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma Turnić.
 
EU okvir 
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:
 • Prioritetne osi (PO) 8 Socijalno uključivanje i zdravlje;
 • Investicijskog prioriteta (IP) 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici; te
 • Specifičnog cilja (SC) 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.
 
Financiranje
Projekt je financiran 100% u omjeru dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 
Nositelj projekta 
Dom za odrasle  osobe Turnić Rijeka.
 
Vrijednost projekta
8.999.235,50 kuna
 
Iznos koji sufinancira EU
8.951.240,50 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta
2018. – 2021. 
 
Koordinatorica projekta
Dr. sc Ljiljana Kordić, dipl. psih. 
Mob: 095 87 81 436.     
 
O projektu
Projekt adresira izazove provođenja procesa deinstitucionalizacije podizanjem kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u zajednici, za osobe s mentalnim teškoćama. 
Cilj je razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine. 
 
Planirani rezultati projekta su:
 • smanjen broj osoba koje koriste uslugu smještaja za 47,62%, 
 • adaptirano, rekonstruirano i opremljeno 80 jedinica, 
 • na području 5 županija organizirana promocija jednakosti u zapošljavanju ciljne skupine te
 • povećanje broja osoba izvaninstitucionalnih usluga za 117 korisnika.
 
Dodatne poveznice
 
 

Projekt Prilika

Domu za odrasle osobe Turnić odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za podršku daljnjoj provedbi procesa deinstucionalizacije i transformacije doma.

 
EU okvir 
Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, i to u okviru:
 • Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“;
 • Investicijskog prioriteta 9 iv. Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; te
 • Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.
 
Financiranje
Projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore.
 
Vrijednost projekta
11.355.202,88 kn
 
Iznos koji sufinancira EU
11.047.964,48 kn
 
Razdoblje provedbe projekta
2017.g. – 2020.g.
 
Nositelj projekta 
Dom za odrasle  osobe Turnić Rijeka.
 
Koordinatorica projekta
Alenka Vondra Butigan, zamjenica ravnateljice
+385 51 64 52 83
 
O projektu
Ovim projektom želi se omogućiti pristup adekvatnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima na području Primorsko-goranske županije kroz usluge boravka, usluge organiziranog stanovanja i usluge psihosocijalne podrške. Isto tako želi se podići razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima, te individualne podrške za obitelji. Stručni radnici ojačat će kapacitete, a promotivne aktivnosti podići će razinu svijesti o važnosti deinstitucionalizacije
 
Planirani rezultati projekta su:
 • Omogućiti pristup adekvatnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima u Primorsko-goranskoj županiji, a što će za rezultat imati:
  • pristup izvaninstitucijalnim uslugama organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i boravka za do 141 osobu s mentalnim oštećenjem,
  • individualnu podršku za 25 obitelji osoba s mentalnim oštećenjima, te
  • osposobljavanje 51 stručnjaka u području socijalnih usluga.
 • Podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima na način:
  • organiziranja 3 manifestacije „Mentalfest“,
  • snimanja i promocije filma „Tko je ovdje lud?“ na temu deinstitucionalizacije korisnika, te
  • tiskanja i promocije „Kuharice za samostalan život“.
 
Više informacija o fondu i operativnom programu
 
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Turnić.

Javni natječaj za zasnivanje radnog mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

1.Asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

2.Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

3 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staža u struci

4.Rehabilitator:  1 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staža u struci, samostalna upotreba računala

5.Likovni terapeut:1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme -pola radnog vremena
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti ili završeno srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti, jedna godina radnog staža u struci

6.Glazbeni terapeut:1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme -pola radnog vremena.
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci

7.Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje

8. Kućni majstor/vozač/kotlovničar: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja, položen vozački ispit B kategorije

Ukoliko ste zainteresirani za neko od otvorenih radnih mjesta preuzmite kompletan tekst natječaja te nam se javite.