Odluka o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama

Temeljem članka 37. statuta Doma za odrasle osobe Turnić

Ravnateljica Doma donosi odluku o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za odrasle osobe Turnić. Detaljnije u službenom tekstu objave.

Poziv za dostavu ponuda

Dom Turnić objavljuje  poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave

Usluga kreiranja, produkcije i snimanja dokumentarnog filma “Tko je ovdje lud” kao dio elementa promocije procesa deinstitucionalizacije i mogućnosti osoba s mentalnim oštećenjima “Prilika”. Sve o uvjetima natječaja pročitajte u tekstu poziva.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Dom za odrasle osobe Turnić donosi odluku o ukidanju postupka jednostavne nabave

Pružanje savjetodavnih usluga pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz Europskog socijalnog fonda. Detaljnije pročitajte u teksu odluke.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje savjetodavnih usluga

U okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” najavljen je projekt pod nazivom “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

Ukoliko imate iskustva i kvalificirani ste za pružanje savjetodavnih usluga pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz europskog socijalnog fonda molimo vas da pročitate detaljan tekst ovog poziva te nam dostavite ponudu.

 

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17, 128/18, 47/18 i 123/19),), Dom za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

  1. Pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme.
    Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje
  2. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
    Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjižice), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Pozivaju se kandidati da uz prijavu prilože i dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti na adresu Doma za odrasle osobe Turnić u roku od 10 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Ravnateljica:
Martina Baiocco

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema pravilniku o financijskom izvještavanju  u proračunskom računovodstvu donosimo

bilješke  uz godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu. Detaljnije pročitajte u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

 

Plan nabave 2020. godinu

Objavljujemo plan nabave za 2020. i očekujemo vaše cijenjene ponude

Svi naši kontakt podaci nalaze se ovdje a službeni tekst plana nabave donosimo u pdf formatu.