Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa, te troškovnik preuzmite na sljedećim linkovima:

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Odluku o pokretanju postupka javne nabave: Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa preuzmite ovdje.

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21 kao i obrazloženje preuzmite na sljedećim linkovima:

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora

Dokumentaciju za Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora preuzmite na sljedećim poveznicama:

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN-31/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave “Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova” preuzmite ovdje.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EBN-25/21

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet jednostavne nabave “Radovi rušenja, demontaže i čišćenja postojećeg objekta” preuzmite ovdje.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova

Klikom na linkove preuzmite:

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave – Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova preuzmite ovdje.

Radovi, rušenje i demontaža postojećeg objekta

Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave: “Radovi, rušenje i demontaža postojećeg objekta” preuzmite ovdje, a troškovnik preuzmite ovdje.

Ugradnja novih plinskih kotlova

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: “Ugradnja novih plinskih kotlova” preuzmite ovdje, a troškovnik preuzmite ovdje.