Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Financijski izvještaj i bilješku o izvještaju preuzmite na sljedećim poveznicama:

Informacija o trošenju sredstava za 03. mjesec 2024.

Informaciju o trošenju sredstava za ožujak 2024. preuzmite na sljedećoj poveznici:

Odluka o usvajanju izvještaja izvršenja financijskog plana za 2023 godinu

Odluku preuzmite na sljedećoj poveznici:

Izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 2023. godinu

Izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 2023. godinu i evidenciju primljenih donacija preuzmite na sljedećim poveznicama:

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika preuzmite na sljedećoj poveznici: