Odluka o izmjeni financijskog plana prihoda i rashoda za 2021.

Odluku o izmjeni financijskog plana prihoda i rashoda  za 2021. preuzmite ovdje, također možete preuzeti i Pojašnjenje izmjene kao i usvojeni Financijski plan.

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće Doma za odrasle osobe Turnić za 2020. godinu, kao i prateće bilješke preuzmite na sljedećim poveznicama:

  1. Financijsko izvješće 2020.
  2. Bilješke uz financijsko izvješće 2020.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2021. – 2023. s izmjenama od 29. 12. 2020.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2021. – 2023. s izmjenama od 29. 12. 2020. preuzmite ovdje.

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 19. ožujka 2020.

odluku o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. O organzaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić pročitajte u službenom tekstu objave.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema pravilniku o financijskom izvještavanju  u proračunskom računovodstvu donosimo

bilješke  uz godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu. Detaljnije pročitajte u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.