Završni račun za 2021. godinu

Završni račun i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim poveznicama:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu preuzmite na ovom linku.

Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Odluka o izmjeni financijskog plana prihoda i rashoda za 2021.

Odluku o izmjeni financijskog plana prihoda i rashoda  za 2021. preuzmite ovdje, također možete preuzeti i Pojašnjenje izmjene kao i usvojeni Financijski plan.

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće Doma za odrasle osobe Turnić za 2020. godinu, kao i prateće bilješke preuzmite na sljedećim poveznicama:

  1. Financijsko izvješće 2020.
  2. Bilješke uz financijsko izvješće 2020.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2021. – 2023. s izmjenama od 29. 12. 2020.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za period 2021. – 2023. s izmjenama od 29. 12. 2020. preuzmite ovdje.