Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

  • Asistent u organiziranom stanovanju
  • Viši asistent u organiziranom stanovanju
  • Radni instruktor za aktivnosti pratećih programa
  • Glazbeni terapeut

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17, 128/18, 47/18 i 123/19),), Dom za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

  1. Pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme.
    Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje
  2. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
    Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjižice), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Pozivaju se kandidati da uz prijavu prilože i dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti na adresu Doma za odrasle osobe Turnić u roku od 10 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Ravnateljica:
Martina Baiocco

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

1. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
2 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
3. Radni instruktor, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme.

Preuzmite detaljan tekst natječaja i prijavite se na adresu Doma najkasnije 10 dana od objave u Narodnim Novinama.

Natječaj za radno mjesto

Raspisujemo javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto višeg asistenta

Ukoliko srednjoškolsko obrazovanje i jednu godinu radnog staža u struci te volite rad s ljudima idealan ste kandidat za mjesto Višeg asistenta u organiziranom stanovanju. Ostale uvjete i pogodnosti pronađite u službenom tekstu natječaja.

Natječaj za radna mjesta

Dom za odrasle osobe Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Asistent u organiziranom stanovanju: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme

2. Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Detalje natječaja preuzmite ovdje.

Javni natječaj za zasnivanje radnog mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

1.Asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

2.Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

3 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staža u struci

4.Rehabilitator:  1 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 
Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staža u struci, samostalna upotreba računala

5.Likovni terapeut:1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme -pola radnog vremena
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti ili završeno srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti, jedna godina radnog staža u struci

6.Glazbeni terapeut:1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme -pola radnog vremena.
Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci

7.Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje

8. Kućni majstor/vozač/kotlovničar: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja, položen vozački ispit B kategorije

Ukoliko ste zainteresirani za neko od otvorenih radnih mjesta preuzmite kompletan tekst natječaja te nam se javite.

Natječaj za zasnivanje radnih mjesta

Dom Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta: Asistent u organiziranom stanovanju, viši asistent u organiziranom stanovanju, zastupnik,  medicinska sestra, kuhar i pralja/čistačica. Detalje natječaja potražite ovdje.

Natječaj za radno mjesto pralja/kuhar

Raspisujemo natječaj za radno mjesto pralje/kuhara. Detalje natječaja preuzmite ovdje.