Odluka o prijemu pralje-glačare

Odluku o prijemu pralje-glačare preuzmite ovdje.

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje preuzmite na sljedećem linku.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja preuzmite ovdje.

Natječaj za radno mjesto vozač-ložač

Natječaj za radno mjesto vozača-ložača možete preuzeti na sljedećem linku.

Natječaj za radno mjesto pralja-glačara

Natječaj za radno mjesto pralja-glačara preuzmite ovdje.

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre možete preuzeti klikom na link.

Natječaj za radno mjesto ekonoma

Natječaj za radno mjesto ekonoma preuzmite ovdje.