Projekt Život

Domu za odrasle osobe Turnić odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstucionalizacije

EU okvir

Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, i to u okviru:

 • Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“;
 • Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Financiranje

Projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore

Vrijednost projekta

7.996.817,72 kn

Iznos koji sufinancira EU

7.996.817,72 kn

Razdoblje provedbe projekta

2020.g. – 2022.g.

Nositelj projekta

Dom za odrasle osobe Turnić

Koordinatorica projekta i kontakt osoba

Martina Baiocco, ravnateljica

+385 (51) 645-283

O projektu

Ovim projektom omogućit će se pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima Primorsko-goranske županije kroz uslugu organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške. Podići će se razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije te, mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima, a stručni će radnici ojačat kapacitete edukacijom.

Planirani ciljevi i rezultati projekta su:

 • Omogućiti pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima u Primorsko-goranskoj županiji, a što će za rezultat imati:
  • Pristup izvaninstitucijskim uslugama organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške za 67 osoba s mentalnim oštećenjem
  • osposobljavanje 15 stručnjaka u području socijalnih usluga
 • Podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije te mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima organizacijom tjedne manifestacije Mentalfest u vrijeme obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Više informacija o fondu i operativnom programu

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program/

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Turnić.

Odluka o odabiru ponuditelja

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluga provođenja postupaka nabave

na projektu “Zajedno” financiranog iz Poziva “Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1”. Tekst Odluke preuzmite ovdje.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 • Asistent u organiziranom stanovanju
 • Viši asistent u organiziranom stanovanju
 • Radni instruktor za aktivnosti pratećih programa
 • Glazbeni terapeut

Ovdje možete preuzeti detaljan tekst natječaja.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave svježe meso

U postupku jednostavne nabave SVJEŽE MESO odabrana je ponuda ponuditelja PRODUKT KOMERC d.o.o.

Ovjde preuzmite službenu Odluku.

Poziv na dostavu ponuda

Usluga provođenja postupaka javne nabave na projektu “ZAJEDNO” financiranog iz

Poziva “Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1”. Detaljnije pročitajte u službenom tekstu poziva.