Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave svježe meso

U postupku jednostavne nabave SVJEŽE MESO odabrana je ponuda ponuditelja PRODUKT KOMERC d.o.o.

Ovjde preuzmite službenu Odluku.