Poziv na dostavu ponuda

Preuzmite Poziv na dostavu ponuda a predmet nabave: Provođenje usluge upravljanja projektom “Život”.