Projekt Život

Domu za odrasle osobe Turnić odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstucionalizacije

EU okvir

Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, i to u okviru:

  • Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“;
  • Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Financiranje

Projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore

Vrijednost projekta

7.996.817,72 kn

Iznos koji sufinancira EU

7.996.817,72 kn

Razdoblje provedbe projekta

2020.g. – 2022.g.

Nositelj projekta

Dom za odrasle osobe Turnić

Koordinatorica projekta i kontakt osoba

Martina Baiocco, ravnateljica

+385 (51) 645-283

O projektu

Ovim projektom omogućit će se pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima Primorsko-goranske županije kroz uslugu organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške. Podići će se razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije te, mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima, a stručni će radnici ojačat kapacitete edukacijom.

Planirani ciljevi i rezultati projekta su:

  • Omogućiti pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima u Primorsko-goranskoj županiji, a što će za rezultat imati:
    • Pristup izvaninstitucijskim uslugama organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške za 67 osoba s mentalnim oštećenjem
    • osposobljavanje 15 stručnjaka u području socijalnih usluga
  • Podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije te mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima organizacijom tjedne manifestacije Mentalfest u vrijeme obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Više informacija o fondu i operativnom programu

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program/

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Turnić.