Jednostavna nabava – prehrambeni artikli

Raspisujemo natječaj za nabavu prehrambenih artikala. Su potrebnu dokumentaciju pogledajte na sljedećem linku.

Dom Turnić u Novom listu

Naša Alenka za Novi list je ispričala o radu i planovima Doma kao i budućim projektima.

Ludo ali moguće 2018 u Novom listu

Novi list objavio je članak s našeg tradicionalnog druženja povodom završetka Mentalfesta 2018.

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli.

Upute ponuditeljima za izradu ponuda i pripadajuće obrasce preuzmite ovdje, a tender na sljedećem linku.

Natječaj za zasnivanje radnih mjesta

Dom Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta: Asistent u organiziranom stanovanju, viši asistent u organiziranom stanovanju, zastupnik,  medicinska sestra, kuhar i pralja/čistačica. Detalje natječaja potražite ovdje.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih artikala

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave jednostavne vrijednosti – Prehrambeni artikli preuzmite ovdje a tender preuzmite na sljedećem linku.

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za nabavu uredskog namještaja.

Poziv na dostavu ponuda preuzmite ovdje a troškovnik ovdje.

Izmjena plana nabave

Izmjenu plana nabave preuzmite ovdje.

Etički kodeks

Etički kodeks djelatnika u izvaninstitucijskoj skrbi preuzmite ovdje.