Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Financijski izvještaj i bilješku o izvještaju preuzmite na sljedećim poveznicama: