Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova

Klikom na linkove preuzmite:

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave – Ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova preuzmite ovdje.