Službene objave!

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća Doma Turnić preuzmite ovd…

Kvartalni izvještaj

Bilješke uz kvartalni izvještaj preuzmite ovdje. Obračun za…

Natječaj za radno mjesto pralja/kuhar

Raspisujemo natječaj za radno mjesto pralje/kuhara. Detalje…

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Dom Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Ovoga…

Izvješće o radu 2017.

Izvješće o radu Doma u 2017. godini preuzmite na sljedećem…

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Završni račun za 2017.

Završni račun za 2017. preuzmite ovdje.

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika možete preuzeti ovd…

Plan i program rada za 2018.

Plan i program rada za 2018. možete preuzeti ovdje.