Službene objave!

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluku o imenovanju službenika za informiranje preuzmite ov…

Katalog informacija

Katalog informacija preuzmite na sljedećem linku.

Završni račun za 2014. godinu

Završni račun za 2014. godinu preuzmite na sljedećem link…

Odluka o financijskom planu za 2016. godinu

Odluku o financijskom planu za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu preuzmite na sljedećem lin…

Bilješke uz završni račun

Bilješke uz završni račun preuzmite ovdje.

Odluka o zapošljavanju vozača

Odluku o zapošljavanju vozača preuzmite na sljedećem link…

Odluka o prijemu pralje-glačare

Odluku o prijemu pralje-glačare preuzmite ovdje.

Objava o zapošljavanju medicinske sestre

Objavu o zapošljavanju preuzmite ovdje.