Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Odluku o pokretanju postupka javne nabave: Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa preuzmite ovdje.