Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21 kao i obrazloženje preuzmite na sljedećim linkovima: