Najnoviji događaji

Plan i program rada za 2015.

Plani i program rada za 2015. godinu preuzmite ovdje.

Plan i program rada za 2013.

Plan i program rada u 2013. godini preuzmite ovdje.

Plani i program rada za 2014.

Plan i program rada Doma za 2014. godinu preuzmite ovdje.

Statut Doma Turnić

Statut Doma Turnić preuzmite ovdje.

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti od požara preuzmite ovdje.

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu preuzmite na sljedećem linku.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama preuzmite…

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluku o ustrojavanjau kataloga informacija preuzmite ovdje.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluku o imenovanju službenika za informiranje preuzmite ov…