Službene objave!

Plan i program rada za 2022.g.

Plan i program rada za 2022.g. Doma Turnić preuzmite na sljedećem…

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama…

Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu kao i prateću dokumentaciju…

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu preuzmite na sljedećem linku.

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave: Strojevi…

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude grupe I. jednostavne nabave…

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluku o poništenju postupka javne nabave za grupe V., VI. i…

Poziv za dostavu ponuda - Prehrambeni artikli

Poziv za dostavu ponuda predmeta jednostavne nabave - Prehrambeni…