Javna nabava!

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Doma za odrasle…

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu preuzmite na sljedećem linku.

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave: Strojevi…

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude grupe I. jednostavne nabave…

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluku o poništenju postupka javne nabave za grupe V., VI. i…

Poziv za dostavu ponuda - Prehrambeni artikli

Poziv za dostavu ponuda predmeta jednostavne nabave - Prehrambeni…

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog…

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Odluku o pokretanju postupka javne nabave: Izvođenje radova…