Projekt Zajedno

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – 2014.–2020.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma Turnić.
 
EU okvir 
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:
  • Prioritetne osi (PO) 8 Socijalno uključivanje i zdravlje;
  • Investicijskog prioriteta (IP) 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici; te
  • Specifičnog cilja (SC) 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.
 
Financiranje
Projekt je financiran 100% u omjeru dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 
Nositelj projekta 
Dom za odrasle  osobe Turnić Rijeka.
 
Vrijednost projekta
8.999.235,50 kuna
 
Iznos koji sufinancira EU
8.951.240,50 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta
2018. – 2021. 
 
Koordinatorica projekta
Dr. sc Ljiljana Kordić, dipl. psih. 
Mob: 095 87 81 436.     
 
O projektu
Projekt adresira izazove provođenja procesa deinstitucionalizacije podizanjem kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u zajednici, za osobe s mentalnim teškoćama. 
Cilj je razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine. 
 
Planirani rezultati projekta su:
  • smanjen broj osoba koje koriste uslugu smještaja za 47,62%, 
  • adaptirano, rekonstruirano i opremljeno 80 jedinica, 
  • na području 5 županija organizirana promocija jednakosti u zapošljavanju ciljne skupine te
  • povećanje broja osoba izvaninstitucionalnih usluga za 117 korisnika.
 
Dodatne poveznice