Projekt Zajedno

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – 2014.–2020.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma Turnić.
 
EU okvir 
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:
 • Prioritetne osi (PO) 8 Socijalno uključivanje i zdravlje;
 • Investicijskog prioriteta (IP) 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici; te
 • Specifičnog cilja (SC) 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.
 
Financiranje
Projekt je financiran 100% u omjeru dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 
Nositelj projekta 
Dom za odrasle  osobe Turnić Rijeka.
 
Vrijednost projekta
8.999.235,50 kuna
 
Iznos koji sufinancira EU
8.951.240,50 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta
2018. – 2021. 
 
Koordinatorica projekta
Sanja Korkut, mag.paed.    
 
O projektu
Projekt adresira izazove provođenja procesa deinstitucionalizacije podizanjem kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u zajednici, za osobe s mentalnim teškoćama. 
Cilj je razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine. 
 
Planirani rezultati projekta su:
 • smanjen broj osoba koje koriste uslugu smještaja za 47,62%, 
 • adaptirano, rekonstruirano i opremljeno 80 jedinica, 
 • na području 5 županija organizirana promocija jednakosti u zapošljavanju ciljne skupine te
 • povećanje broja osoba izvaninstitucionalnih usluga za 117 korisnika.
 
Dodatne poveznice
 
 

Projekt Prilika

Domu za odrasle osobe Turnić odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za podršku daljnjoj provedbi procesa deinstucionalizacije i transformacije doma.

 
EU okvir 
Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, i to u okviru:
 • Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“;
 • Investicijskog prioriteta 9 iv. Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; te
 • Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.
 
Financiranje
Projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore.
 
Vrijednost projekta
11.355.202,88 kn
 
Iznos koji sufinancira EU
11.047.964,48 kn
 
Razdoblje provedbe projekta
2017.g. – 2020.g.
 
Nositelj projekta 
Dom za odrasle  osobe Turnić Rijeka.
 
Koordinatorica projekta
Martina Baiocco, dipl.soc.radnica
 
O projektu
Ovim projektom želi se omogućiti pristup adekvatnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima na području Primorsko-goranske županije kroz usluge boravka, usluge organiziranog stanovanja i usluge psihosocijalne podrške. Isto tako želi se podići razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima, te individualne podrške za obitelji. Stručni radnici ojačat će kapacitete, a promotivne aktivnosti podići će razinu svijesti o važnosti deinstitucionalizacije
 
Planirani rezultati projekta su:
 • Omogućiti pristup adekvatnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima u Primorsko-goranskoj županiji, a što će za rezultat imati:
  • pristup izvaninstitucijalnim uslugama organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i boravka za do 141 osobu s mentalnim oštećenjem,
  • individualnu podršku za 25 obitelji osoba s mentalnim oštećenjima, te
  • osposobljavanje 51 stručnjaka u području socijalnih usluga.
 • Podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima na način:
  • organiziranja 3 manifestacije „Mentalfest“,
  • snimanja i promocije filma „Tko je ovdje lud?“ na temu deinstitucionalizacije korisnika, te
  • tiskanja i promocije „Kuharice za samostalan život“.
 
Više informacija o fondu i operativnom programu
 

Projekt Život

Domu za odrasle osobe Turnić odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstucionalizacije

EU okvir

Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, i to u okviru:

 • Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“;
 • Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Financiranje

Projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore

Vrijednost projekta

7.996.817,72 kn

Iznos koji sufinancira EU

7.996.817,72 kn

Razdoblje provedbe projekta

2020.g. – 2022.g.

Nositelj projekta

Dom za odrasle osobe Turnić

Koordinatorica projekta i kontakt osoba

Martina Baiocco, ravnateljica

+385 (51) 645-283

O projektu

Ovim projektom omogućit će se pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima Primorsko-goranske županije kroz uslugu organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške. Podići će se razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije te, mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima, a stručni će radnici ojačat kapacitete edukacijom.

Planirani ciljevi i rezultati projekta su:

 • Omogućiti pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima u Primorsko-goranskoj županiji, a što će za rezultat imati:
  • Pristup izvaninstitucijskim uslugama organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške za 67 osoba s mentalnim oštećenjem
  • osposobljavanje 15 stručnjaka u području socijalnih usluga
 • Podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije te mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima na način:
  • organiziranja 3 manifestacije „Mentalfest“

Više informacija o fondu i operativnom programu

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program/

 
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Turnić.
3 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] i s njihovim obiteljima. Bit će to prilika da se prezentiraju i rezultati velikog trogodišnjeg EU projekta „Prilika“, osmišljenog s ciljem podrške daljnjoj provedbi procesa deinstucionalizacije i transformacije […]

 2. […] i s njihovim obiteljima. Bit će to prilika da se prezentiraju i rezultati velikog trogodišnjeg EU projekta „Prilika“, osmišljenog s ciljem podrške daljnjoj provedbi procesa deinstucionalizacije i transformacije […]

 3. […] i s njihovim obiteljima. Bit će to prilika da se prezentiraju i rezultati velikog trogodišnjeg EU projekta „Prilika“, osmišljenog s ciljem podrške daljnjoj provedbi procesa deinstucionalizacije i transformacije […]

Comments are closed.