Planovi i izvješća!

Plani i program rada za 2014.

Plan i program rada Doma za 2014. godinu preuzmite ovdje.

Završni račun za 2014. godinu

Završni račun za 2014. godinu preuzmite na sljedećem link…

Odluka o financijskom planu za 2016. godinu

Odluku o financijskom planu za 2016. godinu preuzmite ovdje.

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu preuzmite na sljedećem lin…

Bilješke uz završni račun

Bilješke uz završni račun preuzmite ovdje.