Službene objave!

Nabava građevinskih radova - prethodno savjetovanje

Sukladno članku 3. točki 3., članku 200. Zakona…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet "Kruh i krušna…

Program rada Doma Turnić za 2021. godinu

Plan i program rada Doma Turnić za 2021. godinu preuzmite o…

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda

Zbog omaške u pisanju poziva isti ispravljamo. Ispravak preuzmite…

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave prehrambeni…

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave kruh i…

Odluka o poništenju nabave

Odluku o poništenju nabave za kruh i krušna peciva preuzmite…

Projekt Život

Domu za odrasle osobe Turnić odobrena su bespovratna sredstva…

Odluka o rasporedu radnog vremena

Odluku o rasporedu radnog vremena Doma Turnić preuzmite ovd…