Službene objave!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora

Dokumentaciju za Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne…

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN-31/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave "Ugradnja…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EBN-25/21

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet jednostavne…

Radovi, rušenje i demontaža postojećeg objekta

Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave: "Radovi, rušenje…

Ugradnja novih plinskih kotlova

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: "Ugradnja novih plinskih…

Odluka o odabiru ponuditelja

Odluku o odabiru E-ELMES d.o.o. preuzmite ovdje.

Odluka o odabiru ponude u postupku prodaje službenog vozila

Odluku o odabiru ponude u postupku prodaje službenog vozila…