Natječaji!

Odluka o prijemu pralje-glačare

Odluku o prijemu pralje-glačare preuzmite ovdje.

Objava o zapošljavanju medicinske sestre

Objavu o zapošljavanju preuzmite ovdje.

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje preuzmite na…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja preuzmite ovdje.

Natječaj za radno mjesto vozač-ložač

Natječaj za radno mjesto vozača-ložača možete preuzeti na…

Natječaj za radno mjesto pralja-glačara

Natječaj za radno mjesto pralja-glačara preuzmite ovdje.

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre možete preuzeti klikom…

Natječaj za radno mjesto ekonoma

Natječaj za radno mjesto ekonoma preuzmite ovdje.