Javna nabava!

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave grafička…

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj…

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet nabave…

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Edukaciju pripreme…

Poziv za dostavu ponuda

Objavljujemo poziv za dostavu ponuda za tisak knjige. Detaljne…

Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponude za edukaciju pripreme…

Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (120/2016) i…

Izmjena pravilnika za javnu nabavu

Donosimo vam ažurirani "Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne…

Jednostavna nabava - prehrambeni artikli

Raspisujemo natječaj za nabavu prehrambenih artikala. Su potrebnu…