Interni akti!

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija

Odluku o imenovanju članova Povjerenstva preuzmite ovdje.

Odluka o rasporedu radnog vremena

Odluku o rasporedu radnog vremena Doma Turnić preuzmite ovd…

Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda preuzmite…

Poslovne procedure Doma za odrasle osobe Turnić

Na poveznicama možete preuzeti sljedeće Poslovne procedure…

Pravilnik o korištenju službenih vozila Doma

Pravilnik o korištenju službenih vozila Doma za odrasle osobe…

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja pandemije COVID-19

Na temelju članka 37. Statuta , Ur.br.470/15 od 02.04.2015.,godine…

Odluka o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama

Temeljem članka 37. statuta Doma za odrasle osobe Turnić Ravnateljica…

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o korištenju službenih vozila Doma za odrasle osobe…

Odluka o procedurama upravljanja nekretninama

Odluku o procedurama upravljanja nekretninama Doma za odrasle…