Interni akti!

Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima

Od dana 10. 09. 2019. na snazi je novi pravilnik o osobnim zaštitnim…

Etički kodeks

Etički kodeks djelatnika u izvaninstitucijskoj skrbi preuzmite…

Pravilnik o kućnom redu u stambenim zajednicama

Pravilnik o kućnom redu u stambenim zajednicama Doma Turnić…

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu Doma Turnić Preuzmite na sljedećem linku.

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o unutarnjem nadzoru preuzmite na sljedećem linku…

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća Doma Turnić preuzmite ovd…

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika možete preuzeti ovd…

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova 2018.

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova na sljedećem…

Statut Doma Turnić

Statut Doma Turnić preuzmite ovdje.