Interni akti!

Odluka o rasporedu radnog vremena

Odluku o rasporedu radnog vremena Doma Turnić preuzmite ovd…

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja pandemije COVID-19

Na temelju članka 37. Statuta , Ur.br.470/15 od 02.04.2015.,godine…

Odluka o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama

Temeljem članka 37. statuta Doma za odrasle osobe Turnić Ravnateljica…

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja…

Odluka o rasporedu radnog vremena

Dom Turnić donosi Odluku o rasporedu radnog vremena Odluka…

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Dom Turnić donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja…

Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima

Od dana 10. 09. 2019. na snazi je novi pravilnik o osobnim zaštitnim…

Etički kodeks

Etički kodeks djelatnika u izvaninstitucijskoj skrbi preuzmite…

Pravilnik o kućnom redu u stambenim zajednicama

Pravilnik o kućnom redu u stambenim zajednicama Doma Turnić…